FORSIDE

Hvad er det for en læring, der er relevant i forhold til barnets udvikling i daginstitutionen, og hvordan skaber vi gode rammer for den? Vi ønsker at forene forskning og teori i udviklingen af daginstitutionens fysiske miljø. Rummenes udformning har betydning for det, der finder sted. Vores mål er at skabe sammenhæng mellem teori og praksis, og give bud på, hvordan institutioner kan indrettes med henblik på at skabe optimale rammer for det pædagogiske arbejde.

Charlotte Ringsmose & Susanne Ringsmose Staffeldt