BOG

Samspillet mellem rum og læring i børnehaven er omdrejningspunktet for denne bog. Hvad er det for en læring, der er relevant i forhold til børnehavebarnets udvikling, og hvordan skaber vi gode rammer for den? I denne bog forenes forskning og teori i udviklingen af børnehavens fysiske miljø. Rummenes udformning har betydning for det, der finder sted.

Der skabes en sammenhæng mellem teori og praksis, og der gives bud på, hvordan institutioner kan indrettes med henblik på at skabe optimale rammer for det pædagogiske arbejde.

Bogen er relevant for alle, der er med til at præge børnehavens fysiske rammer, både i hverdagen, og når der skal planlægges nyt.

Køb af bog:

www.dafolo-online.dk / www.paedagogiskforum.dk

bog-230x300