BOGANMELDELSE

Af Dorthe Filtenborg Sørensen, institutionsleder, foredragsholder, forfatter

Anmeldelse af Rum og Læring – om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven af Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt

Der er skrevet og udgivet en del bøger omhandlende rummets indretning og brug, samt hvilken betydning det fysiske rum i daginstitutionen har.

Imidlertid er bogen Rum og læring – om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven anderledes end øvrige udgivelser, da den adskiller sig ved en grundig indføring i både det lille småbarn samt det større børnehavebarns behov samt udvikling i forbindelse med blandt andet oplevelse af omgivelser (rummet), interaktion med andre (børn og voksne) i rummet samt i det hele taget en grundig beskrivelse af et barns udvikling og betydningen af, at der er voksne omkring barnet, der anerkender og efterlever dette.

Som læser får man en indføring i forfatternes overvejelser omkring leg og læring samt udvikling generelt – det hele sat i relation til rummet. Det er konkret skrevet, så alle læsere kan være med – både den faglærte og den ufaglærte.

Ingen tvivl om, at rummet eller rummene, som barnet befinder sig i, har en helt afgørende betydning for barnets muligheder i forhold til at kunne lege, lære og opleve (læs: udvikle sig). Det er i hvert fald én af de helt store pointer, man som læser får indsigt i.

Forfatternes synspunkt om, at ”rummene skal signalere det, man gerne vil, og udtrykke det, der kan foregå” (citat fra bogen), siger rigtig meget om bogens indhold. Og det er netop det, man som læser får konkrete og særdeles brugbare værktøjer og ideer til.

Også en indføring i lovtekst (de pædagogiske læreplaners betydning) samt en vinkel på også de udsatte børn og deres behov for en bevidst indretning og brug af rummene bliver berørt på fin vis.

Anden halvdel af bogen beskæftiger sig med den mere praktisk-pædagogiske del, hvor forfatterne giver konkrete ideer og anvisninger på for eksempel indretning af legezoner, dokumentationsrum, værksteder, alrum, garderoben, indgangsrum m.m.

Der er flotte illustrationer og tegninger, som man kan lade sig inspirere af. Et af budskaberne fra forfatternes side er, at der med ganske få virkemidler og det gode, positive initiativ kan gøres en effektiv og synlig forskel i forhold til indretningen i daginstitutionen. Det kræver faktisk ikke alverden at (om)organisere eller se på sine rum på en ny og anderledes måde. Og med denne bog i hånden er man hjulpet rigtig godt på vej.

Det er sammenfattende en særdeles brugbar og konkret bog, man som læser sidder med i hånden. Den er præcis i sine anvisninger og ideer, der er gode og brugbare illustrationer samt tegninger over forskellige indretningsmuligheder i de forskellige rum i en daginstitution, og så har den en rigtig god kvalitet i, at den bygger bro mellem et teoretisk, velfunderet barneperspektiv omkring barnets leg, læring og udvikling og en konkret pædagogisk praksis med rummet som omdrejningspunkt.

Selvom bogens titel er Rum og læring – om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven, hvor der i titlen netop er lagt et fokus på børnehaven, så kan man som ansat i en vuggestue eller dagpleje sagtens få en masse gode ideer og inspiration til indretning og brug af rummet. Bogens budskab er bredt og kan med fordel læses af ansatte, der arbejder med de 0-3-årige børn herunder også forældre eller andre med interesse for småbørnsområdet.

anm1-723x1024