INDRETNING AF DAGINSTITUTIONER

”Rum og Læring”s forløb i den enkelte institution:

Efter foredraget får personalet udleveret et spørgeskema, som besvares og afleveres i forbindelse med mit besøg i jeres institution

Jeg besøger jer og får en introduktion til institutionens udgangspunkt for samarbejdet ved at blive vist rundt, møde medarbejderne og blive sat ind i de udfordringer personalet og lederen ser. Jeg får udleveret målfaste tegninger, virksomhedsplan, læringsdokument, børnemiljøundersøgelse eller andre relevante dokumenter. Jeg er i institutionen som en flue på væggen i nogle timer og deltager også i et personalemøde, hvor vi laver forskellige øvelser og arbejder med at forbinde teori og praksis, personalet får en opgave.

Derefter udarbejder jeg et forslag til ny indretning på grundlag af det samlede materiale -som jeg præsenterer for lederen i skitseform. Forslaget rettes til og der udarbejdes præsentationsmateriale

Præsentation af forslag på personalemøde, vi taler om den afleverede opgave.

Pris for forløb i en institution kr. 25.000,- ex. moms og transport

Præsentationsmaterialet og skitser udleveres til institutionen.

Gennemførsel af projektet og detailtegninger er ikke med i denne pris

Projektet kan også gennemføres i forbindelse med en personaledag