LINKS OG HENVISNINGER

Ringsmose, C. & S.Ringsmose Staffeldt. (2013). Børnenes læringsrum. DCUM: http://dcum.dk/boernemiljoe/boernenes-laeringsrum/

Ringsmose, C. & S.Ringsmose Staffeldt. (2013). Rum og læring: om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven. Dafolo og Dansk Pædagogisk Udviklingsforum

Ringsmose, C. (2012). Rum og læring er tæt forbundne 0 – 14, Vol. 2012, Nr. 3, 2012, s. 88-91.

Svinth, L. & C. Ringsmose (2012). Læring og udvikling i daginstitutioner. Dansk Psykologisk Forlag

Staffeldt, S. & C. Ringsmose (2010). Design af læringsmiljøer I daginstitutioner. DPU/AU http://www.dpu.dk/ludvi

Staffeldt, S. & C. Ringsmose (2010). Skal vi virkelig have burbørn? Kronik i Information 29. januar 2010. DPU/AU http://www.dpu.dk/ludvi

Skolen starter da i børnehaven. Universitetsmagasinet Asterisk 47 (2009). Interview om LUDVI-projektet.

Ringsmose, C. (2009). Kvalitet i daginstitutioner, DPU/AU http://www.dpu.dk/ludvi